Kirjaudu sisään

Yhdellä tunnuksella kirjaudut kaikkiin opetushallinnon palveluihin

Haka-kirjautuminen on tarkoitettu Haka-luottamusverkostoon kuuluville jäsenille.

Käyttäjät joiden henkilötunnus löytyy virkailijatunnukselta järjestelmästä voivat käyttää suomi.fi tunnistusta.

Lisätietoja palveluista

Arvo - opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu

Opetushallinnon vaikuttavuustietopalvelu Arvo on opetushallinnon alueelle räätälöity kyselytiedonkeruun järjestelmä, jolla kerätään valtakunnallisesti yhteismitallista ja vertailukelpoista tietoa koulutuksen vaikuttavuuden arvioimiseksi. Palvelua kehittää ja ylläpitää CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Lisätietoa: arvo@csc.fi

eHOKS

eHOKS kokoaa tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden henkilökohtaisista osaamisen kehittämissuunnitelmista yhteen palveluun. Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma on käytännön työväline opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille oppilaitoksessa ja työpaikoilla. Lisätietoja ja neuvontaa: ehoks@opintopolku.fi

ePerusteet

ePerusteet-palvelu toimii opetussuunnitelmien, tutkintojen ja koulutusten perusteiden laatimisen alustana. Palvelussa olevien perusteiden muutoksista, uudistamisesta ja uusien perusteiden laadinnasta vastaa Opetushallitus.Opetuksen ja koulutuksen järjestäjille suunnatut paikalliset työkalut (Ops-työkalu, AMOSAA-työkalu) löytyvät navigaatiosta ePerusteet alta.Lisätietoa: eperusteet@opintopolku.fi.

Koski

Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu – Koski kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta yksittäisestä opintosuorituksesta suoritettuihin tutkintoihin asti. Palvelu sisältää tiedot oppijan opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. Kosken käyttäjäneuvonta: koski@opintopolku.fi

Oikeustulkkirekisteri

Rekisterin ylläpidolla edistetään oikeudellisissa asioissa riittävän pätevien tulkkien saatavuutta. Lisätietoja oikeustulkkirekisteri@oph.fi

Oiva

Ammatillisen peruskoulutuksen ohjaus- ja säätelypalvelu (OIVA) on palvelu ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien ja koulutustehtävien muutosten hakemiseen. Palvelu otetaan käyttöön vaiheittain ja se palvelee ensivaiheessa ammatillisen peruskoulutuksen lupapalveluna.

Opintopolku

Opintopolun Virkailijan työpöydälle kirjaudutaan tunnuksilla, jotka saa esimerkiksi oman organisaation Opintopolku-vastuu/pääkäyttäjältä. Työpöydällä näkyvät virkailijapalvelut riippuvat käyttäjän käyttöoikeuksista.

Valtionavustukset

Valtionavustusjärjestelmällä toteutetaan ja käsitellään digitaalisesti Opetushallituksen myöntämät valtionavustukset. Järjestelmän käyttäjiä ovat Opetushallituksen virkailijat.

Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Asiakaspalvelu: varda@opintopolku.fi